"Büyükanne Projesi" Nedir? Büyükanne Projesi 10 İlde Uygulanacak

"Büyükanne Projesi" Nedir?

   Büyükanne Projesi Pilot uygulamaları 2017 yılında ; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep'te yaşayan toplam 6 bin Büyükanneye ayda 425 TL yardım yapılması sağlanacak.
 
Başvurular;

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet ana sayfasından (www.csgb.gov.tr) erişilebilecek formu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik ortamda başvuru yapmayan/yapamayan vatandaşlarımız proje kapsamındaki illerde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile bunların hizmet merkezleri  aracılığıyla da başvuru yapabilecek.

Başvuru koşulları;

- Türk vatandaşı olmak,
- Proje kapsamında belirlenen 10 ilden birinde ikamet ediyor olmak,
- Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması,
- Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 0-3 yaş (3 yaş dâhil) aralığında olması (Evde bakılacak çocuk sayısının birden fazla olması yapılacak karşılıksız yardım miktarını arttırmayacaktır.),
- Annenin en az 18 yaşında olması,
- Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi boyunca işten ayrılmaması (İşçi adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na en az 360 tam gün prim ödenmiş olmalıdır.),
- Annenin Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışıyor olmaması,
- Annenin 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinin 1 inci fıkrasındaki analık hali izin süresini geçirmiş olması,
- Hane halkı gelirinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek üst sınırı aşmaması,
- Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması,
- Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması,
- Büyükannenin 65 yaşını aşmamış olması ve çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması (sağlık durumunun elvermesi halinde yaş şartı aranmayacaktır). 

Projenin Sürdürülebilirliği:

   Pilot uygulamadaki başvuru sayıları ve yapılacak etki analizi çalışması fayda/maliyet açısından bir öngörü sağlayacaktır. Pilot uygulama sonunda; projenin olumlu etkisi olduğunun tespiti halinde uzun vadede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülmesi planlanmakta.

Bilgi İçin;
https://buyukanne.csgb.gov.tr/#/app/giris
http://www.aile.gov.tr/haberler/buyukanne-projesi-nedir


Sonraki Sayfa: Çocuk İstismarı ve Mahremiyete Dikkat Çekildi

Önceki Sayfa : Etik ve İş Etiği Eğitimi