Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ ne (EBYS) Geçiş

   Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin (EBYS) taşra teşkilatında yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında İl Müdürlüğümüzün Mart ayı içerisinde EBYS’ye dahil edilmesi planlanmaktadır. Bakanlık merkez teşkilatı ile EBYS’ye dahil olacak İl Müdürlükleri arasındaki resmi yazışmalar ile İl Müdürlüklerinin kendi aralarında yapacağı yazışmaların elektronik ortamda yapılması sağlanarak yazışmaların standartlaşması, sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması, harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi ve evrakların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi hedeflenmektedir.
     İl Müdürlüğümüzün de dahil olacağı EBYS sisteminin İl Müdürlüğümüzde EBYS’yi kullanacak olan personellere ve bağlı kuruluşlarımızın yazı işlerini biriminde görev yapan personellerine öğretilmesi amacıyla 27 Şubat - 03 Mart 2017 tarihleri arasında iki grup halinde eğitim verilmiştir. 
 


Sonraki Sayfa: Masa Tenisinde Büyük Heyecan

Önceki Sayfa : Belediye Çalışanlarına Erişilebilirlik Eğitimi