Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Başladı

Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi İl Müdürlüğümüz Konferans Salonunda 06.11.2017 tarihinde İl Müdür Yardımcımız Halil PEHLİVAN’ın açılış konuşması ile başladı.
 

Aile Eğitimi Programının açılışında katılımcılara seslenen Halil PEHLİVAN:
İlk insandan başlayan, bugün var olan yarında var olacak olan bir meselemiz vardır. Bu “insan” meselemizdir.
Bir araya gelmeyi, birlikte hareket etmeyi zorunlu kılan “insan” meselemiz 21. Yüzyılda hayattaki problemlerin farklılaşmasıyla yönetilmesi, tek başına halledilmesi mümkün olmayan bir boyut kazanmıştır.
İnsan meselemizin etrafına hep beraber kümeleşip sorunların üstesinden gelmek durumundayız dedi. Bugün bu etkinliğe start vererek ilimizde; sağlıklı, mutlu, müreffeh ailelerin oluşması için yola çıkmış bulunmaktayız diyen Halil Pehlivan;
“Bu çabamıza destek olan meslek elemanlarımız, sunumunu gerçekleştirecek eğitimcilerimize, Milli Eğitim, Sağlık Müdürlüğüne ve katılımcıların her birine teşekkür ediyorum.”  diyerek, bu çalışmanın başarılı bir şekilde yürütülmesini temenni ediyorum dedi.

Aile Eğitim Programı(AEP), ilk olarak Başbakanlık (mülga) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM) tarafından 2009’da yapılan “Aile Eğitim İhtiyaç Analizi Projesi” ile gündeme gelmiştir. Aynı yıl (2009) “Aile Eğitim Müfredat Geliştirme Projesi” hayata geçirilmiştir. Proje sonunda ülkemizdeki ailelerin eğitim ihtiyaç analizi verilerinden hareketle belirlenen temel bilgi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 5 alanda (aile içi iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya) 23 modülden oluşan Aile Eğitim Programı (AEP) geliştirilmiştir. 2010 yılında bu projenin materyal geliştirme aşamasına geçilmiş ve aile eğitimlerinde katılımcıların, eğitimcilerin ve uygulayıcı kurumların kullanacakları ders araç gereçleri üretilmiştir. 2011 yılında “Aile Eğitim Programı (AEP) Eğitici Eğitimi Projesi” başlamış ve 7 İl merkezinde yaklaşık 1.200 eğiticiye programın tanıtılması ile sonuçlanmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından AEP’in, Türkiye genelinde, evliliğe hazırlanan veya evli yetişkin istekli bireylere ulaştırılması; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için sahada AEP eğitimi yapacak eğiticilerin eğitilmesini sağlayacak olan AEP formatör eğitimleri 2012 yılında hayata geçirilen “Aile Eğitim Programı Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi” sürmektedir.

21-28 Nisan 2017 tarihinde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen AEP Formatör Eğitimine katılarak AEP Formatörü olmaya hak kazanan personellerimiz Psikolog Zeynep KARGIN GÜNER ve Sosyal Çalışmacı Nihan DOĞAN USTA tarafından İlimizde AEP Eğitici Eğitimi Programı 06.11.2017 tarihinde başlatılmış olup 10.11.2017 tarihinde sona erecektir.
Sonraki Sayfa: Rize İl Çocuk Hakları Komitesi Eğitimlerine Devam Ediyor

Önceki Sayfa : Engelli Erişilebilirliğine Uygun Olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne Erişilebilirlik Belgesi Verildi