ASDEP Personeli Uyum Eğitimi Programı

           Kamunun imkanları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan ailelere ulaşılması ve ihtiyaç durumlarına göre(ekonomik, sosyal, psiko-sosyal vb.) danışmanlık ve yönlendirme yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan Aile Sosyal Destek Programının(ASDEP) uygulanması kapsamında ilimize ataması yapılan personellere yönelik ASDEP Personeli Uyum Eğitimi Programı 25.09.2017 Pazartesi günü İl Müdürümüz İdris ALTUNTAŞ’ın Açılış Konuşması ile  başlamış olup, konuşmasında;
          Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir kurum olma vizyonunun amaçlandığını belirterek,
         
 ASDEP ile birey ve ailelerin, grup ve toplulukların sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesinin sağlanacağını vurguladı.
         ASDEP Personeli Uyum Eğitim Programı’na Kurum, Kuruluş Yöneticileri, Müdürlüğümüzde görev yapan meslek elemanları ve ASDEP personelleri katıldı. Program  02.10.2017 Pazartesi günü sona erecektir.