Değerlendirme ve Planlama Toplantısı

İl Müdürü İdris ALTUNTAŞ başkanlığında, İl Müdür Yardımcısı Halil PEHLİVAN koordinesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yöneticileri, ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) personeli, meslek elemanları ve birimlerde sorumlu personellerin katılımıyla değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının iyi dilek ve temennilerle açılışını yapan İl Müdür Yardımcısı Halil PEHLİVAN; “ Giderek büyüyen ve sorumluluğu artan bakanlığımızın taşradaki çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek için kolektif bir çaba ortaya koymalıyız. Sadece bildiklerimizle değil, çağın zorunlu kıldığı bilgi ve becerileri de edinmek durumundayız. Bu kapsamda: 

  • Talep odaklı değil;
Arz odaklı
  • Sanılan kurum olmak değil;
Bilinen kurum olmak durumundayız.
Bunun için “nasıl bir kuruluş” sorusuna herkesçe ayrı ayrı cevap verilen ve anlamlandırılan değil de bizim kendimizi birebir anlatan bir kuruluş olduğumuzu ortaya koymalıyız. Çağ, ortak aklı ve mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Müşterek çaba ile yapılan her iş hem kalıcı olur hem de etkili olur .”
Konuşmasının devamında; “Yaptığımız çalışmaların hem niteliksel hem de niceliksel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bu şekilde ancak amaca ulaşılmış olur.” Diyerek planlı çalışmanın önemi üzerinde durdu:
Kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarında; Sosyal Hizmet ve sosyal desteğin mevzuatlar doğrultusunda ve ortak aklın ön plana çıkartılarak her bir arkadaşın fikrini belirtilerek ve dâhil olmasının gerektirdiğini ifade eder Halil PEHLİVAN:
“Bu yıl çok özgün ve bize dönük projeler, etkinlikler planlanması gerekir. Zinde kalmanın tek yolu projelerden geçmektedir. Şayet duyarsızlaşma varsa kurumsal körlük ve mesleki taassup kaçınılmazdır. Bu tehlikelerden uzak kalmak için şehrin insanına dokunan projeler yapmalıyız”  dedi.
Toplantının ikinci bölümünde kuruluşça yürütülen çalışmaların değerlendirmeleri yapılarak,
evde bakım incelemeleri iş ve işlemlerinin genel bir sunumu yapıldı. İncelemeleri tamamlanan dosyalarla ilgili elde edilen sonuçlar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde karşılıklı paylaşımlarda bulunuldu.
Meslek elemanlarının yapmış olduğu incelemelerle ve çalışmalarla ilgili sunumunu yapmasının ardından toplantıya katılanlara seslenen İl Müdürü İdris ALTUNTAŞ; Toplam kalitenin önemine değinerek , “Kalitenin” kurum için en çok üzerinde durması gereken hususlardan biri olduğunu dile getirdi.
Her bir arkadaşın çabasından ötürü kendilerini tebrik ediyorum, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum ” dedi.
İdris ALTUNTAŞ konuşmasında sosyal hizmet çalışmalarının istediğimiz amaca ulaşmasında personelimizin mevcut çalışma isteği ve gayreti kurum için avantaj teşkil etmektedir diyerek yeni atanacak personellerle birlikte çok güzel çalışmalar yapılacağına inancını dile getirdi.  
Toplantının son bölümünde tekrar söz alan PEHLİVAN;
Kurumsal gelişim için planlanmanın önemine tekrar dikkat çekerek;
Bu yıl;
  • Eğitim Planları
  • Eylem Planları
  • Çalışma Planları
  • İş Takip Çizelgeleri
  • Personel Performans Değerlendirme,
  • Kurumsal evrak, defter ve çizelgeler
  • Toplantılar

Boyutunda, her bir iş sürecinin çalışılmasının gerektiğini ifade etti. Bu doğrultuda kuruluş yöneticilerimizin öncülüğünde belirtilen plan ve planlamanın en kısa süre de bitirilmesi, ekiplerin oluşturulması yapılacak projeler için komisyonların belirlenmesinin gerektiğini dile getiren Halil PEHLİVAN “ insana dokunan her çabanın, her gayretin 7/24 yanında ve yanı başında olunacağını bunun için iş birliğine ve iletişime her arkadaşımızın açık olması gerektiğini dile getirerek, başarıya biz demekle ulaşıldığını, ancak başarı "ben de varım" demekle başladığını ifade etti.
Toplantını sonunda, temennilerini dile getiren İl Müdürü İdris ALTUNTAŞ, yapılan çalışmalarda emeği geçen herkesi kutluyorum dedi.Sonraki Sayfa: 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Önceki Sayfa : Sürdürülebilir Sosyal Hizmet Modeli Geliştirmeliyiz