İlçe Koordinasyon Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı

Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl Ve İlçe Koordinasyonların Çalışma, Usûl Ve Esasları Yönergesi gereği çalışan İl Koordinasyon Sekretaryası olarak yönergenin 14. Maddesi gereği ilçelerde İlçe Koordinasyonların aktif hale getirilmesi amacıyla 05.10.2017 tarihinde İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda İlçe Koordinasyon Sekretarya Sorumlularının katılımıyla İlçe Koordinasyon Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
İl Müdürümüz İdris ALTUNTAŞ;
Çocuk Koruma alanında temel mevzuata değinmiş olup konuşmasında tüm kamu kurumlarının mevzuatın uygulanmasında eşit sorumluluğa sahip olduğunu, koruyucu ve önleyici faaliyetler düzenlenmesinin ilimizde büyük önem taşıdığını ve ilimize katkıda bulunacağını, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının koordinasyon içerisinde uygulanmasının amaç olduğunu, tedbir kararlarında öncelikli olarak çocuğu aile yanında desteklemenin önem taşıdığını, ilçede gündeme gelen sorunların mutlaka ilçe koordinasyonlarda ele alınmasını vurgulamıştır.
İl Müdür Yardımcısı Mehmet İSMAİLOĞLU ise ilçelerde yapılabilecek uygulamalara ve ilçe koordinasyonların önemine değinmiştir. Toplantıda İl Sekretarya Sorumlusu Psikolog Zeynep KARGIN GÜNER tarafından yönerge doğrultusunda Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyon Sekretaryası, Görevleri ve Çalışma Esasları görsel bir sunu ile aktarılmıştır. Sonrasında İl Sekretaryasında görevli Sosyal Çalışmacı Nihan DOĞAN tarafından Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararları ve Uygulanışı hakkında görsel sunu kullanılarak bilgi verilmiştir.
05.10.2017 tarihinde Saat 15.00 Rize Valiliği Kütüphane Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Abdullah ŞEN başkanlığında İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl Ve İlçe Koordinasyonların Çalışma, Usûl Ve Esasları Yönergesinin 12. Maddesinde yer alan kamu kurumlarının katılımıyla ilimizde mevcut Koruyucu ve Destekleyici tedbir kararları bilgisi verilmiş olup sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili müdürlüklerce yapılan iş ve işlemlerin değerlendirilmesi gündem olarak ele alınmıştır. Bir sonraki toplantının Aralık ayında Kaymakamlarla birlikte gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Sonraki Sayfa: İl Müdürlüğünde Farklı Bir Gün

Önceki Sayfa : Biz Hazırız !