İlimiz Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği kurumlar arası koordinasyon görevinin yerel düzeyde etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla planlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Rize İl Eylem Planı Çalıştayı paydaş kurum katılımcılarıyla 20.11.2017  tarihinde  İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda  gerçekleşti .

Açılış konuşması İl Müdür Yardımcımız Mehmet İSMAİLOĞLU tarafından gerçekleştirilerek, toplantıda kadına yönelik ayrımcılığın, şiddeti ortadan  kaldırma stratejisinin bir parçası, eylem planlarının ise bu stratejinin hayata geçmesi için temel araçlardan olduğuna değinildi. Psikolog Mehmet Cemal Çağlar’ ın 6284 sayılı kanun sunumuyla devam edip, Öğretmen Nuriye KAHVECİ’nin mevcut durumu anlatan   çalışmasıyla devam eden program katılımcıların aktif katılımıyla devam etti.

Kurum katılımcıları  illerde kadına yönelik şiddetle mücadele için temel karar alanlarını, stratejileri, yapılması gerekenleri, kurumsal sorumlulukları ve işbirliği alanlarını belirleyen eylem  planı hakkında çalışmalar yaptı.
 

 


Sonraki Sayfa: Müdürlüğümüzün Hizmetleri İl Genel Meclisi’nde Anlatıldı

Önceki Sayfa : Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir