Sürdürülebilir Sosyal Hizmet Modeli Geliştirmeliyiz

   Ardeşen Sosyal Hizmet Merkezi’nde değerlendirme ve planlama toplantısı yapıldı.

Toplantının başlangıcında kuruluşun çalışmalarıyla ilgili bilgi sunan kuruluş müdürü Mehmet TERZİ, Ardeşen ve beş ilçeye hizmet vermekte olduklarını, halkımızın beklentilerinin yüksek, taleplerinin yoğun olduğunu ifade etti.
Ardeşen, Pazar, Fındıklı, Hemşin, Çamlıhemşin ilçelerinde evde bakım ve sosyal ekonomik desteklerle ilgili bilgi veren TERZİ, incelemelerde karşılaşılan sorunlar üzerinde durarak vatandaşın sosyal hizmeti, verilen maddi destek ölçüsünde değerlendirildiğini dile getirdi. 
     Bir araya gelmenin başlangıç
     Bir arada bulunmanın gelişme
     Beraber çalışmanın ise başarıyı getirdiği  
sözüyle konuşmasına başlayan İl Müdür Yardımcısı Halil PEHLİVAN,
Ardeşen ve çevre ilçelerimizde önemli bir misyonu yerine getirmekte olan Ardeşen Sosyal Hizmet Merkezi’mizin çalışmalarını değerlendirmek ve planlamak maksadıyla bir aradayız. Başta kuruluş müdürümüze, çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada; “İnsana dokunan her bir eli sıkmak, her bir yüreği kucaklamak maksadıyla gelmiş bulunmaktayız. Her bir gayreti yüreklendirmek amacıyla yanınızdayız” dedi. Sözlerinin devamında;
     Şu iki sorunun cevabı bu kuruluşumuzun varlık gerekçesidir: 
     Ardeşen Sosyal Hizmet Merkezi var ise ne oluyor? Olmasaydı ne olurdu?  
Halil PEHLİVAN sunumuna devamında;
Bakanlığımız, toplumsal meselelerde her gün yeni sorumluluklar üstlendiğini, toplumsal yapıya dönük muazzam bir çaba sarf ettiğini, bu çabanın amacına ulaşması için; taşradaki çalışmaların, gayretin, mücadelenin olmazsa olmazı olduğunu ifade etti.
Kuruluşumuzun hizmetinin “sosyal dokuyu geliştirmeye” dönük olması gerektiğini belirten Halil PEHLİVAN,
Bizler para veren bir kuruluş değiliz, bilakis hizmet veren bir kuruluşuz. Dolayısıyla bize başkalarının biçtiği rolü değil, bizlerden beklenilen rolü ortaya koymalıyız dedi.
Çalışmalarda kolektif çabanın ve müşterek bir gayretin önemli olduğunu dile getiren PEHLİVAN,

  • Kuruluşumuzun etkinliğini ve verimliliğini
  • İddiasını ve idealini
  • Özgünlüğünü ve özel çalışmalarını sistematik bir şekilde ortaya koymalıyız ki çabalarımız maksadına ulaşsın dedi.

Tecrübe kurumların çalışmasına değer katmaktadır. Bu kuruluşumuzu, öğrenen kurum olması için fırsat oluşturmalıyız. Hem mevzuat hem de sosyal çalışmalarda ortak aklı ve çabayı ön plana çıkarmalıyız. Aksi durumda, kurumsal körlük ve atalet, mesleki taassup kaçınılmaz olur. Dedi.
Evde bakım ve sosyal ekonomik desteklerin amacına dönük yürütülmesi için dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çeken Halil PEHLİVAN,
Yardım ve desteklerin denetlenmesi, değerlendirilmesi ve maksada yönelik sürdürülmesi için sürekli sahada çalışmak ve gözlemde bulunmak gerekmektedir.
Evde bakım ve sosyal ekonomik desteklerde karşılaşılan sorunların çözümü ve sıkıntıların giderilmesi için soğukkanlı ve sistemli hareket etmek gerekmektedir. Dedi.
Sosyal dokunun geliştirilmesi için bize özgü projelerin geliştirilmesine, sosyal ekonomik desteğin yapıldığı çocukların bu destekten maksimum yararlanması için hem ekonomik hem de sosyal, kültürel ve sportif yönlere kanalize edilerek bu çocukların gelişim süreçlerinin denetlenmesi gerektiğini ifade eden Halil PEHLİVAN,
Okul sosyal hizmeti çalışmasının örnek bir okulda başlatılması, okul sosyal destek projelerinin ekip ve komisyonlarının teşekkül ettirilmesini ve aile eğitimi projelerinin yürütülmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesinin önemli olduğunu belirtti.
Toplantının son bölümünde, karşılıklı görüş ve öneriler sunuldu ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler arandı.  Toplantının kapanışında;
Her yolculuk ilk adımda başlar. Ancak gideceğiniz yere ulaşmak için ikinci üçüncü ve gerek tüm adımları atmak gerekir” sözünü ifade eden Halil PEHLİVAN:

       Selam olsun
       Bir çocuk için,
       Bir engelli bir yaşlı için,
       Bir ihtiyaç sahibi için adım atana!..
       Selam olsun
       Yarınlarımız için adımlarını sıkılaştırana!.. 
Sözüyle ve iyi dilek temennilerde bulunularak toplandı sona erdi.Sonraki Sayfa: Değerlendirme ve Planlama Toplantısı

Önceki Sayfa : DOKA 2014-2020 Bölge Planı Kapsamında , Sosyal Politikalar Çerçevesinde İlimize Ziyaret…